DOPRAVNÍ TERMINÁL KARLOVY VARY / 2016

Karlovarský dopravní terminál je koncipován jako hlavní přestupní stanice všech druhů městské a příměstské hromadné dopravy. Součástí návrhu není jen vlastní budova terminálu, ale celý komplex dalších staveb a navazujících opatření, jejichž smyslem je urbánně, funkčně i dopravně propojit širší území navazující na obchodně správní centrum města. Hlavní navrhovanou stavbou je krytý autobusový terminál, který je řešený jako polyfunkční městská budova. Její součástí jsou nejen haly a zázemí pro cestující, ale i plochy pro obchod, služby, kavárny a restaurace, navázané přímo na pěší zónu. Střecha objektu je řešena jako veřejně přístupný park. Bionická architektura stavby evokuje pohyb a rychlost jako funkční podstatu této budovy.

DOPRAVNÍ TERMINÁL KARLOVY VARY / 2016 – GALERIE